BI ומערכת ממשקים לקופות

BI ומערכת ממשקים לקופות

BI ON LINE ממשקים לקופות ולמערכות ERP

• כמנהל מועדון, STYLE מעמידה לרשותך מערכת BI ON-LINE המותאמת לצרכי הרשת.
• במערכת זו ישנן עשרות אפשרויות להפקת דו"חות- חלקם גינריים וחלקם ייעודיים.
• ניתוח המידע מתבצע באופן שוטף ובאמצעות ממשקים לקופות.
• המידע המצטבר וניתוחו מאפשר פעילויות שיווקיות המותאמות אישית לחברי המועדון, ומידע השוואתי לכלל לקוחות הרשת.

יתרונות

• יצירת דיאלוג אמיתי, דינאמי ואפקטיבי בין הרשת ללקוחותיה
יצירת קבוצות לקוחות בהתאם לניתוח הנתונים (סגמנטים)
שיווק ממוקד לקוח

דוגמאות לדו"חות מרכזיים לניתוח התנהגות חברי מועדון

 קניה ממוצעת של חברי מועדון מול הממוצע הכללי ומול לקוחות שאינם חברי מועדון
איתור לקוחות פוטנציאליים להגדלת סלי קנייה
• איתור לקוחות מאותתי נטישה
איתור לקוחות פוטנציאלים להגברת תדירות ביקור
• שיעור פדיון מזוהה כללי ובחתך סניפי
ועוד.

 

צור קשר

חדשות ועדכונים